نوشته‌ها

قابل توجه داروخانه‌های منتخب تأیید برخط(آنلاين) نسخ دارویی:(خيلي مهّم)
در راستای همسویی با سایر سازمان‌های بیمه گر و بهبود نظارت بر ارائه خدمات دارویی، کنترل کد اصالت تعداد ۹۷  قلم دارو  دیگرکه فهرست آن به پیوست ملاحظه می‌شود از ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ اجرایی می‌گردد.
نكات مهم :
۱- تأیید اقلام یادشده همواره الزامی‌ بوده است و مرحله استعلام کد اصالت بستۀ دارو به فرایند تأیید نسخه اضافه می‌گردد.
۲- به داروخانه‌های محترم يادشده تأکید می‌شود که نسخ اقلام یادشده تا آن جا که مقررات اجازه می‌دهد و می‎توانند، در داروخانه تأیید نمایند.
۳- کاربران داروخانه‌ها برای رفع هرگونه سؤال و مشکل فنی احتمالی مربوطه به سامانه‌های پیام‌رسان سازمان بيمه خدمات درمانی نيروهاي مسلح و سازمان غذا و داروی کشور متصل باشند.

فهرست ۹۷ ردیف دارو جهت کنترل کد اصالت

قابل توجه كليه داروخانه هاي محترم طرف قرارداد:
واکسن آنفلوانزا ازتاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱  با شرايط و مقررات زير در تعهد سازمان مي باشد.

الف) – مشخصات دارو:
۱- VAXIGRIP با كد ملی ۵ رقمی ۰۷۱۰۰
۲-INFLUVAC با كدملی ۵ رقمی ۰۰۶۶۷

ب )- تجويزكنندگان شامل كلّيه پزشكان ( اعم از پزشك عمومي، متخصص‌ و فوق تخصص) می باشد.

ج) – دريافت كنندگان(به صورت سیستمیک در هنگام تایید کنترل خواهد شد):
۱- تمامي بيمه شدگان ۶۵ سال تمام و بالاتر
۲- سرپرست جانباز (در هر سنّي)
۳-كليّۀ بيماران ويژه اعم از خاص، صعب العلاج و پرونده‌اي، (در هر سنّي)

د )- ساير شرايط تعهد دارو:
۱- گروه‌ خدمت، عادي(مكمل۷۰%) مي‌باشد.(فرانشیز ۳۰%)
۲- لازم التأييد مي‌باشد.
۳- قابل تأييد در ادارات استاني و تمامي داروخانه‎هاي واجد تأييد برخط مي‌باشد.

هـ )-برنامه درماني و ديگر ملاحظات سيستمي:
۱- تعداد قابل تأييد در يك نسخه يك عدد است.
۲- سالانه يك عدد براي هر بيمه شدۀ واجد شرايط تأييدپذير مي‌باشد.
۳- پس از آن كه يك برند از واكسن آنفلوانزاي نسخه شده، مورد تأييد قرار گرفت، سامانه از تأييد كليۀ برندهاي واكسن آنفلوانزا براي بيمه شده تا ۳۰۰ روز پس از تاريخ نسخۀ مذكور، ممانعت به عمل مي‌آورد.
۴- كاربر تأييد دارو (در داروخانه‌هاي منتخب يا ادارات استاني) دستور مصرف را يك عدد در ۳۰۰ روز در سامانه ثبت نمايد.
۵- در صورت تجويز و توزيع برندهاي ديگر اين واكسن اطلاعات كامل نمانام جديد در اسرع وقت جهت تصميم‌گيري به سازمان اعلام گردد.
۶- يادآوري مي‌شود، فرانشيز اختصاص يافته به جانبازان و عائلۀ تحت تكفل ايشان و فرزندان شهدا صفر است.

نكته: مراقبت شود، تایید دارو در زمان‌هايي كه دارو در بازار توزيع نشده و فصل تزريق واكسن نيست ممنوع بوده و صورت نگيرد.

قابل توجه كليه داروخانه هاي محترم طرف قرارداد:

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه اي داروسازان شاغل در داروخانه (حق فني) براي گروه جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید در كليه نسخ سرپائي داروئي (ساختني و غير ساختني) و تجويز تمام گروههاي مجاز از قبيل پزشكان عمومي, متخصص, فوق تخصص, دندانپزشك , ماما و … به استناد ابلاغ تعرفه هاي خدمات تشخيص و درماني سال ۱۳۹۸ در كتاب ارزش نسبي خدمات مراقبتهاي سلامت (ابلاغي از سوي وزارت بهداشت)  در لینک زیر قرار داده شده است و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ قابل اجرا می باشد.

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه اي داروسازان (حق فني)

قابل توجه داروخانه‌های منتخب تأیید برخط(آنلاين) نسخ دارویی: (خيلي مهّم)
در راستای همسویی با سایر سازمان‌های بیمه گر و بهبود نظارت بر ارائه خدمات دارویی، کنترل کد اصالت تعداد ۶۰ قلم دارو  دیگرکه فهرست آن به پیوست ملاحظه می‌شود از ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ اجرایی می‌گردد.
نكات مهم :
۱- تأیید اقلام یادشده همواره الزامی‌ بوده است و مرحله استعلام کد اصالت بستۀ دارو به فرایند تأیید نسخه اضافه می‌گردد.
۲- به داروخانه‌های محترم يادشده تأکید می‌شود که نسخ اقلام یادشده تا آن جا که مقررات اجازه می‌دهد و می‎توانند، در داروخانه تأیید نمایند.
۳- کاربران داروخانه‌ها برای رفع هرگونه سؤال و مشکل فنی احتمالی مربوطه به سامانه‌های پیام‌رسان سازمان بيمه خدمات درمانی نيروهاي مسلح و سازمان غذا و داروی کشور متصل باشند.

فهرست ۶۰ ردیف دارو قابل کنترل کد اصالت

قابل توجه كليه داروخانه هاي محترم طرف قرارداد: 
پيرو تغييرات ايجادي توسط سازمان غذا و دارو و در جهت همسويي با ساير سازمان‌هاي بيمه گر پايه, كدملي ۵ رقمي (ژنریک) برخی از اقلام دارویی تغيير پيدا كرده  است. لذا از تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ جهت ثبت اين اقلام بايد از كدهاي جديد استفاده شود. لیست تغییرات مذکور از طریق لینک  زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

نکته: اسنادی که تا این تاریخ توسط سازمان پذیرش شده است به طور سیستمیک تغییر کد داده می شود ولی اسنادی که از این تاریخ به بعد تحویل سازمان می شود باید در آنها از کدهای جدید استفاده شده باشد . لذا تغییر کد ها باید توسط داروخانه انجام شده باشد.

تغییرات برخی کدهای ژنریک دارو