نوشته‌ها

به موجب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ ، کلیه داروخانه های کشور موظف به ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه امور مالیاتی می باشند .

از آنجاییکه سازمان امور مالیاتی به قسمت اعظم اطلاعات داروخانه های کشور دسترسی دارد اعلام یک دستگاه کارتخوان به آن سازمان هیچگونه بار مالیاتی اضافی را بر دوش همکاران نخواهد گذاشت و ضمن برخورداری از تخفیف در نظر گرفته شده ، جریمه ای شامل حال همکاران نخواهد شد.

بنابراین از کلیه موسسین محترم داروخانه های کشور درخواست میشود حداکثر تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مشخصات حداقل یک دستگاه کارتخوان خودرا ثبت نمائید .
هنگام مراجعه به این سامانه الکترونیکی، وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) گردیده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» می‌توانید مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنید .

روابط عمومی انجمن داروسازان ایران

https://t.me/anjomandaroosazaniran