نوشته‌ها

تحقیقات نشان می دهد تلفیق دو داروی ATO (آرسنیک تری اکسید) و ATRA (آل ترنس رتینوئیک اسید) می تواند به درمان بیماری لوسمی (سرطان خون) کمک کند.

 محققان ادعا می‌کنند تلفیق داروهای موجود می‌تواند در مقابله با سرطان خون که عمدتاً بر افراد مسن تأثیر می‌گذارد، مؤثر باشد.

درحالیکه اکثر بیماران در ابتدا به شیمی درمانی واکنش نشان می‌دهند و برخی هم سلول‌های سرطانی شأن به درمان مقاومت نشان می‌دهد، اما نتایج تحقیقات نشان داد تلفیق این دو دارو، تأثیری قدرتمند و فوق العاده در مقابله با بیماری «لوسمی میلوئید حاد» دارد.

به گفته محققان، با شناسایی دقیق مکانیسم این بیماری، می‌توان شیوه درمانی را برای درمان این نوع سرطان خون شناسایی کرد. در حال حاضر، تیم تحقیق اثبات کرد که تلفیق این داروها در درمان نوع دیگری از سرطان خون موسوم به «لوسمیپرومیلوسیتیک» موفقیت آمیز بوده است.