نوشته‌ها

صبح امروز اولین پیوند موفق مغز استخوان به بیمارمبتلا به ایدز در ایران و خاورمیانه انجام شد.
پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در بیماران مبتلا به ایدز برای اولین بار در ایران و در دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت انجام شده است.
این پیوند در یک بیمار مبتلا به ایدز انجام شد‌ و بیمار پیوندی پس از ۲ هفته با حال مساعد مرخص شده است.
ایران به عنوان اولین کشور در خاورمیانه موفق به انجام پیوند سلول‌ های بنیادی خونساز در بیماران مبتلا به ایدز شد .