نوشته‌ها

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی گیاهی دانشگاه الزهرا به همراه مرکز نخبگان پژوهش های زیست فناوری (بیوکمپ) دومین همایش ملی طراحی دارو در عرصه صنعت را برگزار می‌کند.

این همایش با هدف معرفی زمینه های اشتغال دانش آموختگان علوم پایه در عرصه دارو و مهارت های لازم برای کسب تخصص در این زمینه برگزار می‌شود.

معرفی فعالیت و پیشرفت طراحی دارو در ایران و جهان، معرفی رویکردهای رو به رشد طراحی دارو در صنعت، معرفی طرح های موفق صنعتی و تولیدی با محوریت طراحی دارو ، معرفی نیازها و مسیرهای پیشرفت در عرصه طراحی دارو، معرفی نیازهای صنعت دارویی کشور و معرفی صنایع موفق از جمله سرفصل هایی است که در این همایش مطرح خواهد شد.

دومین همایش ملی طراحی دارو در عرصه صنعتی ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

همچنین در این همایش غرفه معرفی دستاوردهای دانشگاه الزهرا(س) به همت انجمن‌های علمی دانشجویی زیست گیاهی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا (س) برپا خواهد شد.