نوشته‌ها

مطالعه انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد داروی مخدر تجویزی شناخته‌ شده در این کشور با افزایش خطر ابتلا به هیپوگلیسمی مرتبط است.

ترامادول یکی از پنج داروی مخدر تجویزی در آمریکا برای عارضه درد مزمن است که بررسی‌ها حاکی از تاثیر ۱۰ برابری آن در افزایش خطر ابتلا به هیپوگلیسمی (افت قند خون) در بیماران غیر دیابتی است. به گفته محققان لازم است تحقیقات بیشتری برای بررسی ارتباط بین این داروهای حاوی مخدر با عارضه هیپوگلیسمی انجام شود.

گروهی از محققان آمریکایی به بررسی دو جنبه ترامادول که به افت قند خون مرتبط است، پرداختند. همچنین آنان برای مطالعه بیشتر این ارتباط، چهار مهارکننده بازگشت مجدد سروتونین و نوراپی نفرین (SNRIs) و پنج گیرنده آنتاگونیست NDMA مورد ارزیابی قرار دادند.

نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که مصرف ترامادول به طور چشمگیری با افت قند خون مرتبط است. یافته‌های بدست آمده تایید کننده مطالعاتی است که در گذشته در رابطه با تاثیر مصرف ترامادول و خطر ابتلا به هیپوگلیسمی انجام گرفته‌ است.

محققان همچنین دریافتند ترامادول علاوه بر آنکه عوارض جانبی مشابه با تمامی مخدرها دارد همچنین با عوارض جانبی شدیدی همچون سندرم سروتونین و افزایش خطر تشنج همراه است.