نوشته‌ها

قابل توجه داروخانه‌های منتخب تأیید برخطر(آنلاين) نسخ دارویی:(خيلي مهّم)
از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ثبت دستور مصرف دارو در هنگام تایید دارو اجباری می باشد. ابلاغیه نحوه عملکرد  از طریق لینک  زیر قابل مشاهده و دریافت است.

ضوابط و نحوۀ ثبت دستور مصرف در سامانۀ تأييد دارو