نوشته‌ها

حمد عاصمی‌نیا مدیرعامل شرکت تکزیما دارو: داروی برکسورف نخستین داروی حلال دنیا است.
وی گفت: این دارو با توجه به وضعیت مناسب منطقه ایران از نظر عاری بودن از بیماری جنون گاوی برای صادرات مزیت بسیاری دارد. هم‌اکنون درخواست‌های زیادی هم برای صادرات این دارو داریم که بعد از ثبت دارو صادرات انجام خواهد شد.
براساس مطالعات انجام شده، این دارو ایمنی و اثربخشی قابل قبولی دارد.
ارزش بازار این دارو در دنیا ۲.۵ میلیارد دلار است و از زمان عرضه این دارو به بازار نرخ مرگ‌ومیر نوزادان RDS بالغ بر ۳۰٪ کاهش یافته است.
قیمت داروی ما یک دهم داروی برند است.
این دارو قابلیت جایگزینی با چهار برند وارداتی دارد.