نوشته‌ها

داروی (Ofev (nintedanib شرکت بوهرینگر اینگلهایم در فرم کپسول برای۷ کاهش سرعت نزول عملکرد ریوی در بزرگسالان مبتلا به بیماری ریه بینابینی مرتبط با اﺳﮑﻠﺮوز ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ یا اسکلرودرمی (SSc-ILD) موفق به دریافت تائیدیه FDA شد.

این نخستین تائیدیه FDA برای درمان این بیماری نادر ریه است.

بیماری بینابینی ریه (ILD) موقعیتی است که اینترستیتوم که بخشی از ساختار ریه است را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از شایع‌ترین تظاهرات بیماری اسکلرودرمی است.

بیماری SSc-ILD یک بیماری پیشرونده ریه است که باعث کاهش عملکرد ریه در طول زمان می‌ شود و یک بیماری ناتوان‌ کننده و تهدیدکننده حیات محسوب می‌شود.

بیماری بینابینی ریه (ILD) عامل اصلی مرگ در بین بیماران مبتلا به اسکلرودرمی است که عمدتا باعث از بین رفتن عملکرد ریوی و در نتیجه ناتوانی ریه‌ها در انتقال اکسیژن کافی به قلب می‌شود.

داروی Ofev نخستین بار در سال ۲۰۱۴ برای بیماران بزرگسال مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF) تائیدیه FDA را گرفت که یک بیماری دیگر بینابینی ریه محسوب می‌شود.