داروخانه ها صرفا بابت فروش

نسخه پیچ بابت فروش داروهای خاص مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج با تاییدیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تک نسخه ای
15٪

تذکر یک : بابت حق خدمات فنی داروخانه ها از ضرایب ۱۵٪ استفاده گردد
تذکر دو : بابت فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها به ترتیب ۱۴٪ و ۳۱٪ استفاده گردد. ضمنا بابت فروش محصولات خارجی مذکور ۵ واحد به ضرایب فوق اضافه میشود