نوشته‌ها

مصرف آسپیرین خطر بروز سرطان در صدها هزار نفر از افراد با یک موقعیت ژنتیکی ارثی را تا ۶۰٪ کاهش می‌دهد.

طبق اعلام NICE حاملان سندرم لینچ – که تقریبا از هر ۳۰۰ نفر یکی را درگیر می‌کند – در صورت مصرف روزانه آسپیرین محافظت معناداری را در برابر سرطان‌های روده، رکتال و کولون بدست می‌آورند.

تقریبا از هر پنج نفری که این ژن‌ها را حمل می‌کنند، یکی از این سرطان‌ها در آنها بروز می‌کند. این برای نخستین بار است که NICE آسپیرین را به‌عنوان یک درمان پیشگیرانه برای سرطان توصیه می‌کند.

البته مصرف آسپیرین بدون عوارض جانبی هم نیست از جمله افزایش خطر خونریزی خطرناک.