نوشته‌ها

حذف سرخک توسط ایران در اجلاس عصر دیروز منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (EMRO) در تونس تائید شد.

ایران بزرگترين كشور منطقه مديترانه شرقى است که موفق به کسب این افتخار شده است.

این موفقیت بزرگ در حالی بدست آمده که اروپا و آمریکا با شیوع گسترده سرخک مواجه شده‌اند.

حذف سرخك زمانی اعلام مى‌شود كه موارد ابتلا، سه سال پشت سر هم كمتر از دو مورد به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت باشد.

این موفقیت حاصل چند دهه تلاش و زحمت خستگی‌ ناپذیر نیروهای بهداشت است.