نوشته‌ها

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در این سازمان رانت وجود ندارد و عدم شفافیت دارد، گفت: عدم شفافیت‌ های بیرونی به برخی سوء‌ تفاهمات دامن می‌زند.

دکتر مهدی پیرصالحی گفت: در سازمان رانت وجود ندارد بلکه در برخی موارد عدم شفافیت را داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: امروزه تمامی امضاهای سازمان توسط کمیسیون‌ ها و کمیته‌ ها انجام می‌شود و در واقع دست یک نفر نیست و کمیسیون‌ ها و کمیته‌ ها باید برای صدور مجوز ورود کالاها تصمیم‌ گیری کنند.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت‌ های بیرونی به برخی سوء‌ تفاهمات دامن می‌ زند، تصریح کرد: برای برطرف کردن این سوء‌ تفاهم‌ ها نسبت به شروع فرآیندی که وزیر بهداشت دستور دادند، یعنی بررسی عملکرد گذشته و شفافیت آینده اقدام کردیم.

پیرصالحی یادآور شد: تمامی کمیسیون‌ها و کمیته‌ها ضبط و به صورت آنلاین در اختیار نهادهای نظارتی  قرار داده می‌شود تا بتوانند نظارت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: از نهادهای نظارتی خواستیم که در کمیسیون‌ های ما حضور داشته باشند و از نمایندگان مجلس نیز درخواست کردیم با حضور در کمیسیون‌ ها با فرآیند های ما آشنا شوند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی افزود: بر این باورم که اگر شفافیت ما افزایش یابد، نگرانی‌ ها نیز برطرف خواهد شد.

پیرصالحی در مورد قول وزیر بهداشت برای حذف رانت در سیستم غذا و دارو طی سه ماه آینده، افزود: بحث شفافیت‌ ها را به صورت جدی پیگیری و دنبال می‌کنیم که تا سه ماه آینده به درستی تحقق یابد.