نوشته‌ها

قابل توجه كليه داروخانه هاي محترم طرف قرارداد: 
پيرو تغييرات ايجادي توسط سازمان غذا و دارو و در جهت همسويي با ساير سازمان‌هاي بيمه گر پايه, كدملي ۵ رقمي (ژنریک) برخی از اقلام دارویی تغيير پيدا كرده  است. لذا از تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ جهت ثبت اين اقلام بايد از كدهاي جديد استفاده شود. لیست تغییرات مذکور از طریق لینک  زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

نکته: اسنادی که تا این تاریخ توسط سازمان پذیرش شده است به طور سیستمیک تغییر کد داده می شود ولی اسنادی که از این تاریخ به بعد تحویل سازمان می شود باید در آنها از کدهای جدید استفاده شده باشد . لذا تغییر کد ها باید توسط داروخانه انجام شده باشد.

تغییرات برخی کدهای ژنریک دارو