نوشته‌ها

قابل توجه كليه داروخانه هاي محترم طرف قرارداد:

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه اي داروسازان شاغل در داروخانه (حق فني) براي گروه جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید در كليه نسخ سرپائي داروئي (ساختني و غير ساختني) و تجويز تمام گروههاي مجاز از قبيل پزشكان عمومي, متخصص, فوق تخصص, دندانپزشك , ماما و … به استناد ابلاغ تعرفه هاي خدمات تشخيص و درماني سال ۱۳۹۸ در كتاب ارزش نسبي خدمات مراقبتهاي سلامت (ابلاغي از سوي وزارت بهداشت)  در لینک زیر قرار داده شده است و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ قابل اجرا می باشد.

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه اي داروسازان (حق فني)